درباره ما

درباره پارس مهر

شرکت پارس مهر در سال ۱۳۶۰ با هدف خدمت رسانی به جامعه پزشکی وکمک به درمان وسلامت بیماران کشوربا تلاش آقای محمدولی رحیمی با اولیه ترین امکانات صنعتی موجود درآن سال ها در فضایی به مساحت ۱۵۰ مترمربع درجنوب تهران جهت تولید تجهیزات بیمارستانی موردنیازکشورتاسیس وشروع به کارنمود ودرسالهای بعدهم گام و هم پا با پیشرفت صنعت وتکنولوژی، در جهت دست یابی و تحقق آرزوهای بنیان گذار آن که کمک به پیشرفت درمان کشوربود گام برداشت.

این مجموعه کمک به بخش سلامت جامعه می باشد . امید داریم در پرتو الطاف الهی بتوانیم نقش کوچکی در سلامت جامعه ایفا کنیم . همچنین مجموعه پارس مهر بر این باور است که همکاری و اطمینان خاطر مشتریان گرانقدر، لازمه ی موفقیت و یکی از مهمترین اهداف مجموعه می باشد..

هدف اصلی

استانداردها و گواهینامه ها

استانداردها و گواهینامه ها

استانداردها و گواهینامه ها