اخبار و مقالات

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دندانپزشکی

اتوکلاو دستگاهی است که به وسیله بخار آب اشباع شده ابزار پزشکی را استریل می کند. اتوکلاو های دندانپزشکی رومیزی بوده ودارای حجم های متفاوتی از 2لیتر تا حداکثر 30لیتر می باشند،از نظر استاندارد اروپا و بین الملل کاملترین نوع اتوکلاو، رومیزی کلاس B  می باشد وجهت استریل اینسترومنت ها در دندانپزشکی استفاده از آن الزامی می باشد. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮﺷــﺶ دار ﺟﺎﻣﺪ وﺑﺪون ﭘﻮﺷــﺶ، ﻣﻮاد ﻧﺴــﺎﺟﻰ و ﺣﺘﻰ اﻧﻮاع اﺑﺰارآﻻت ﺳــﻮراخ دار را اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. دﻣﺎ و ﻓﺸــﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع  اﺗﻮﮐﻼو ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳــﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺑﺰارآﻻت  در دﻣﺎی121 سانتگراد بافشار1.2bar  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑــﻪ ﻣﺪت 15 دقیقه ، ودر دمای 134 درﺟﻪ سانتیگراد ﺑﺎ ﻓﺸــﺎر2.1 bar ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣــدت 3 دقیقه تحت فرآیند اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن قرارمی گیرد.

با تلاش موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران وچند شرکت دندانپزشکی پیشروقوانینی در کشوربه اجرا درآمده واستفاده از اتوکلاو های کلاس B برای استریل بارهای hollow الزامی گردیده است ، که این نوع اتوکلاو تمام بارها را می تواند استریل کند.

بار hollow یک بارتوخالی است ویا بارtextile یا متخلخل دارای حفره هایی است بنابراین برای استریل این نوع ازبارها بایداز اتوکلاوی استفاده شود که دارای پمپ وکیوم با قدرت کافی است تا در نتیجه هوایی موجود در لابلای این بارها کاملا مکیده شود وبخاربه تمامی قسمت ها رسیده و بارمتخلخل را استریل می کند، اتوکلاو کلاس B دارای پمپ وکیوم با وکیوم 0/9- باراست و می تواندمکش را ازتمامی نقاط ایجاد کرده و هوا را تخلیه کند وداخل بار فقط بخار باشد، وجود هوا یعنی وجود میکروارگانیسم ها بنابراین یک اتوکلاو فاقد وکیوم کافی نمی تواند این بار را استریل کند.

پارامترهای مهم در یک دستگاه اتوکلاو رومیزی کلاس B دندانپزشکی به شرح زیر می باشد:

میزان مکش هوا (پمپ وکیوم )

اندازه و جنس چمبر

نحوه بارگذاری و کنترل دستگاه

دامنه دمایی

سیکل گراویتی و دمایی

شرایط هشدار (نوع نشانگر)

نحوه کار (اتوماتیک یا دستی)

فشار بخار و برق مورد نیاز

ویژگی حفاظت از محیط زیست

قیمت دستگاه و زمان تحویل

ارسال، نصب و آموزش (رایگان است یا نه)

پالس تزریق – تخلیه بخار VAC

استانداردها و تأییدیه ها 

مدت گارانتی و خدمات پس از فروش


 نکات مفید

باتوجه به فشاری که دستگاه در آن کار می‌کند ، لازم است درب اتوکلاو مجهز به سیستم قفل مکانیکی و نیز الکترومگنتیک باشد و تا زمانیکه فشار دستگاه به صفر نرسد ، درب دستگاه باز نشود.
 جنس چمبر حتی المقدور از جنس فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) باشد و المنت دور تا دور چمبر قرار گرفته باشد تا گرما کاملاً به طور یکنواخت توزیع گردد (در پایان عملیات دستگاه به منظور خشک کردن ابزارآلات وارد عمل خواهد شد)
چاپگر به منظور مستندسازی عملیات استریلیزاسیون ، گزینه مناسبی در دستگاه‌های اتوکلاو است.