اخبار و مقالات

تشک مواج

تشک مواج

تشک مواج: از این دستگاه برای بیمارانی استفاده می شود که به دلایلی مجبور به استراحت مطلق در بیمارستان یا منازل می باشند به علت اینکه بیماران نمی توانند کمر خود را جابجا نمایند تا خون زیر پوست بدن آنها جریان یابد و عدم خون رسانی باعث نکروز شدن پوست و قسمتی از عضلات سطحی کمر می شود و دچار زخم هایی می شود که به آسانی خوب نمی شود برای درمان این بیماران یا جلوگیری از به وجود آمدن این بیماری از تشک های مواجی استفاده می کنند که داخل آنها را به وسیله فشرده ساختن هوای و مواج سازی باعث می شود زیر بدن بیمار گاهی هوای پر و گاهی هوای خالی باشد...

ادامه مطلب