اخبار و مقالات

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

تعمیرات اتوکلاو،اشکلات رایج در اتوکلاو

قبل از استفاده ازهر اتوکلاوی باید باتوجه به ارتفاع محل نصب اتوکلاو از سطح دریا باتوجه به جداول مخصوصی کالیبراسیون مخصوصی در مورد فشار در حالت عادی در دستگاه صورت بگیرد. برخی از قطعات دستگاه مانند فیلتر باکتریولوژیک و لاستیک دور درب نیز بایدبعد ازهرچندسیکل یا پس از طی مدت زمان خاصی طبق توصیه سازندگان دستگاه تعویض گردد.

ادامه مطلب