(60*44)ترالی پانسمان Trolley

(60*44)ترالی پانسمان Trolley

(60*44)ترالی پانسمان Trolley

بدنه از جنس پروفیل آهن کرومه صفحه از جنس استیل 6/0 ضدزنگ دارای چهار چرخ mm7/5