بین حمل لباس

بین حمل لباس

بین حمل لباس

کیسه ازجنس برزنت ضدآب و آنتی باکتریال پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک پودری در انواع گرد ، مربع، طبقه دار دارای چرخ 75 mm