تخت معاینه

تخت معاینه

تخت معاینه

تخت معاینه تزریقات پوشش بدنه رنگ الکترو استاتیک پودری مشخصات فنی: ابعاد بستر(180*60) ارتفاع 65