تخت ژنیکولوژی

تخت ژنیکولوژی

تخت ژنیکولوژی

قابلیت تنظیم زاویه بستر، زاویه پشتی وزیرپایی دارای زیرپایی با قابلیت تنظیم دارای لگن پلاستیکی دارای تشک 10 سانت ابرفشرده و روکش ضدآب وآنتی باکتریال پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک پودری