کمد کنار تخت رویه ABS

کمد کنار تخت رویه ABS

کمد کنار تخت رویه ABS

رویه از جنس ABS قابل شستشو دارای چهار چرخ 50mm